fbpx
Европа без ценни кожи

Европейската гражданска инициатива / ЕГИ „Европа без ценни кожи“ e уникален инструмент, чрез който може да постигнем исторически успех, с който не само да бъдат забранени фермите за ценни кожи (норки, лисици, чинчили и други) в една или няколко страни, а в целия Европейски съюз. Това би било значителен успех за борбата за спиране на жестокостта към животните и спасяване на живота на милиони животни.

Петицията (по-точно ЕГИ) цели не само забрана на фермите, но забрана на търговията и вноса с такива продукти. Има множество репортажи, които показват жестокостта при отглеждане на животни за ценни кожи. Не малко кадри има и от фермата за норки в България при село Маджерито.

За успех на петицията са нужни 1 милион валидни подписа. Може да подписват само пълнолетни граждани на страни от Европейския съюз.

Причините за забрана на фермите за норки са многобройни – от жестоко отглеждане, убиване и одиране на животните до опасност за биоразнобразието, разпространяване на зарази на Ковид-19 и други.

Не е възможно значително да се подобри отношението към животните във фермите, в които се  добиват ценни кожи. Нито едно животно в тях не заслужава да живее в клетка, а отглеждането на диви и дори полуводни видове в клетки може да се определи единствено като изключителна жестокост.

Приканваме всеки от вас да отдели няколко минути от времето си и да подкрепи Европейската гражданската инициатива. В България инициативата за забрана на добива на ценни кожи е популяризирана силно от сдружение КАЖИ и Националната гражданска инициатива.

След като подпишете петицията, може да я споделите със своите близки и приятели. Над 60 организации в 23 страни са се включили в подкрепа на ЕГИ „Европа без ценни кожи“.

Може да подкрепите петицията от следния линк:

https://evropabezkozhi.caai.bg/